Membres

Individuals

Institucionals

Adhesió

Podran ser membres de RITerm professionals, professors, investigadors, estudiants de postgrau o institucions que treballen en l’àrea de la terminologia i en àrees relacionades, com la Traducció o la Documentació, entre altres.

Per a participar o actualitzar les seves dades, el sol·licitant haurà d’emplenar el formulari de membres i fer clic a enviar:

Els membres del Comitè Executiu avaluaran el formulari. S’enviarà la resposta per correu electrònic al sol·licitant.

Amb la reestructuració de RITerm, a l’Assemblea General, celebrada durant el XII Simposi Iberoamericà de Terminologia, es va decidir anular el cobrament de les quotes anuals als socis, ja siguin antics o nous.