Qui som?


Creada l’any 1988, la Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITerm) és una xarxa d’intercanvi i de treball en l’àrea de la terminologia. RITerm té per objectiu establir un canal de cooperació entre els seus membres per consolidar les terminologies en els països de parla espanyola, catalana i portuguesa.

RITerm actua en les àrees següents:

  • Realització d’un Simposi de Terminologia, amb una periodicitat de dos anys, organitzat conjuntament amb l’Assamblea General. La informació sobre els diferent simposis es troba a l’apartat Simposi del menú.
  • Publicació de la revista Debate Terminológico.
  • Recopilació i intercanvi d’informació terminològica i factogràfica entre els membres de la xarxa per fonamentar la compatibilitat entre sistemes, formats, instruments metodològics, etc., en l’àrea de terminologia.
  • Cooperació per a planificar i desenvolupar projectes relacionats amb l’àrea de terminologia o enginyeria del coneixement, bancs de dades terminològics, lexicogràfics, textuals, etc., lingüística computacional, informàtica aplicada a la terminologia, planificació terminològica, etc.
  • Colaboració en els programes de formació en terminologia dels membres de la Xarxa, per promoure el desenvolupament i la difusió de la terminologia com a disciplina, mitjançant programes acadèmics, pràctiques professionals, trobades, butlletins informatius, etc.