Debate Terminológico


La revista Debate Terminológico és, en realitat, un canal de difusió i discussió d’idees relacionades amb la terminologia entre els membres de la RITerm. La revista es publica dos cops l’any i es dedica a difondre investigacions, reflexions teòriques, traduccions, conferències i comentaris per a ser un centre de discussió de diverses qüestions terminològiques. La revista Debate Terminológico publica articles de diversos autors llatinoamericans dedicats a la investigació i a l’estudi d’àrees relacionades amb la terminologia i el coneixement.

Amb la reestructuració de RITerm, el nou web de la revista Debate Terminológico és http://seer.ufrgs.br/riterm. Allí accedireu tant al número actual de la revista com als números anteriors, i a tota la informació addicional d’importància, com les crides a nous articles com les normes de presentació.

Adreça electrònica: debateterminologico@gmail.com