Adhesió


Podran ser membres de RITerm professionals, professors, investigadors, estudiants de postgrau o institucions que treballen en l’àrea de la terminologia i en àrees relacionades, com la Traducció o la Documentació, entre altres.

Per a participar, el sol·licitant haurà d’emplenar el formulari de membres  individuals o institucionals i fer clic a enviar.

Els membres del Comitè Executiu avaluaran el formulari. S’enviarà la resposta per correu electrònic al solicitant.

Amb la reestructuració de RITerm, a l’Assamblea General, celebrada durant el XII Simposi Iberoamericà de Terminologia,es va decidir anular el cobrament de les cuotes anuals als socis, ja siguin antics o nous.